Menu

Güçlendirme Projeleri

1

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE PROF DR GÜLTAN GÜLAY HOCA TARAFINDAN FİRMAMIZ ELEMANALARINA VERİLEN EĞİTİM

2  3  4

Güçlendirme Projesi Nasıl Yapılır?

 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜŞAVİR BELGELİ BÜROLARA TANIMIŞ

OLDUĞU YETKİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZ GÜÇLENDIRME PEROJESI YAPIMI 2 AŞAMADA YAPILMAKTADIR.

 

1-BINANIN ŞU ANKI DURUMUNU TESBIT IÇIN MEVCUT DURUM ANALIZI

2-MEVCUT DURUM ANALIZI SONUCUNDA BINADA TESBIT EDILEN EKSIKLIKLERIDE GÖZ ÖNENE ALARAK GÜÇLENDIRME PROJESININ

HAZIRLANMASI:BİLGİSAYAR ANALİZİ İÇİN MODELLEME YAPI ÜÇ BOYUTLU OLARAK MODELLENİP ANALİZ EDILIR.

KOLONLAR: TÜM KOLONLAR MEVCUT PROJESİNDE BELİRTİLEN BOYUT VE KESİTLERDE YERINDE KONTROL EDILEREK

3 BOYUTLU OLARAK GİRİLIR.

KİRİŞLER: MEVCUT KİRİŞLER EFEKTİF DÖŞEME BOYLARI TS 500 E GÖRE BELİRLENEN TABLALI KESİT OLARAK

MODELE GIRILIR

DUVARLAR: ANALİZDE DUVARLARIN YAPI RİJİTLİĞİNE KATKILARI GÖZ ARDI EDİLIR. SADECE DUVAR

YÜKLERİ KİRİŞLER ÜZERİNE YAYILI YÜK OLARAK ETKİTİLIR .ANCAK GERÇEKTE DUVARLAR DEPREM ANINDA

VE HASAR GÖRMEDEN ÖNCE DEPREM YÜKLERİNE KARŞI DİRENÇ GÖSTERİR VE BİR MİKTAR DEPREM

ENERJİSİ TÜKETİRLER. ANCAK GÜNÜMÜZDE KULLANILAN BÜTÜN MODERN YAPI ANA LİZ PROGRAMLARI

DOLGU DUVARLARIN BİNA DAVRANIŞINA OLAN ETKİLERNİ GÖZ ARDI ETMEKTEDİR.YAPILAN DENEYSEL

ÇALIŞMALARDA YATAY YÜKLER ALTINDA TUĞLA DOLGU DUVARLI ÇERÇEVE İLE ÇIPLAK ÇERÇEVE ARASINDA

PERYOT,YATAY DEPLASMAN,TABAN KESME KUVVETİ GİBİ YAPISAL ÖZELLİKLERİNDE FARKLILIKLAR OLDUĞU

YAPILAN ÇALIŞMALARDA GÖRÜLMÜŞTÜR. AYRICA BU DENEYSEL ÇALIŞMALAR ANALİTİK ÇALIŞMALARLADA

ÖRTÜŞMEKTEDİR.

 

ÖRNEĞİN : TUĞLA DUVARLA DOLGULU SİSTEMİN, DEPLASMANLARININ %56-%85 ORANINDA AZALDIĞI (BERTARA VE

BROKKEN ,1981,TÜZÜN 1999),

YATAY YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNİN 1.5 KAT DAHA FAZLA OLDUĞU,YUMUŞAK ZEMİN KATLI DUVARLI ÇERÇEVENİN KOLONLARINDAKİ KESME KUVVETLERİNİN ÇIPLAK ÇERÇEVELİ

YUMUŞAK KATLI YAPININ ZEMİN KAT KOLONLARININ KESME KUVVETLERİNE GÖRE OLDUKCA YÜKSEK OLDUĞU,

(ASTERİS 2003) KANITLANMIŞTIR.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNDE GÖÇEN YAPI ORANININ SADECE % 4 OLMASI DA BU DURUMU DESTEKLEMEKTEDİR.BU NEDENLERLE ÇOK ÖNEMLI OLAN ARA BÖLME DUVAR ETKISI TARAFIMIZCA YAPILAN TÜM PROJELERDE GÖZ ÖNÜNE ALINMAKTADIR.TEMEL:YAPININ TEMELLERİ MEVCUT PROJESİNE GÖRE , ALINIR.

ANALIZ MODELININ OLUŞTURULMASI

YAPININ BÜGÜNKÜ DURUMU ,2007 TDY VE AMERİKAN UBC (UNITED BUILDING CODE)1997 VE EUROCOD 8 (AVRUPA

BİRLİĞİ YAPI ŞARTNAMESİ) ŞARTNAMESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ DEPREM YÜKLERİ ALTINDA HESAPLANARAK MEVCUT

YAPININ TAŞIYICI SİSTEMİ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDIRILIR.

KULLANILAN BINA ANALIZ MODELI

  1. A) LINEER ELASTIK ANALIZ OLDUĞUNDAN BÜTÜN KESITLERDE ÇATLAMIŞ KESITE AIT EĞILME RIJITLIKLERI KULLANILIR VE DOLAYISIYLA

ELEMAN RIJITLIKLERINDE ISE YÖNETMELIK 7.4.6 A VE B DEKI BAĞINTILARLA BULUNAN AŞAĞIDAKI DEĞERLER ALINIR

((B-)DOĞRUSAL OLMAYAN ELASTIK YÖNTEMLE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE ISE BÜTÜN KESITLERDE ÇATLAMIŞ KESITE AIT EĞILME RIJITLIKLERI

KULLANILIR VE DOLAYISIYLA ELEMAN RIJITLIKLERINDE ISE YÖNETMELIK 7.4.6 A VE B DEKI BAĞINTILARLA BULUNAN AŞAĞIDAKI

DEĞERLER ALINIR

EĞILME RIJITLIKLERI :

ÇATLAMIŞ KESİT

KIRIŞLERDE:

KOLON/PERDELERDE:

0.4EIO

ND / (AC FCM) 0.10 0.40 EIO

ND / (AC FCM) 0.40

0.80 EIO

5

İSTANBUL MERKEZ OFİSİMİZ

6  7 8

MEVCUT YAPININ HESABI

YAPININ STA 4 CAD V12 YAZILIMI İLE TDY 07 E GÖRE, STAAD PRO R2004 YAZILIMI İLE UBC 97 E GÖRE VE ETABS V8

YAZILIMI İLE DE EUROCOD A GÖRE STATİK VE DİNAMİK ANALİZLERİ YAPILIR.

AYRICA YAPI ETABS V8 PROGRAMI İLE NON-LİNEAR STATİC PUSHOVER (ARTIRIMSAL İTME ) ANALİZİ YAPILARAK

YAPININ PERFORMANS SEVİYESİ TESBİT EDİLIR VE MAFSALLAŞMA MEKANİZMASI KONTROL EDİLIR VE ÖZELLİKLE

GÜÇLÜ KOLON ZAYIF KİRİŞ ŞARTI İNCELENIR . BU ÇALIŞMADA KİRİŞLERE MOMENT MAFSALI, KOLONLARA İSE(

PMM) EKSENEL YÜK-MOMENT MAFSALLARI ATANIR.

TDY 2007 İLKELERİNE GÖRE, B.A BIR BİNANIN DEPREM PERFORMANSI:

A-) STA4 CAD V13 YAZILIM PROGRAMI ILE DOĞRUSAL ELASTIK (LINEER) ANALIZ YÖNTEMLERINDEN MOD BIRLEŞTIRME

(YÖNETMELIK 7.5.1.2) VE

BU BINANIN 50 YILDA AŞILMA OLASILIĞI % 10 OLAN PERFORMANS DEPREMI ALTINDA YÖNETMELIK 7.8 E GÖRE CAN GÜVENLIĞI (CG)

PERFORMENS SEVIYESINI SAĞLAYACAK ŞEKILDE HESAPLANIR..

YAPININ BÜGÜNKÜ DURUMU,2007 TDY ŞARTNAMESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ DEPREM YÜKLERİ ALTINDA

HESAPLANARAK MEVCUT YAPININ TAŞIYICI SİSTEMİ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLIR.

BİNA PROJELERİ VE HESAP SONUÇLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK YAPININ DEPREM ESNASINDAKİ

MUHTEMEL DAVRANIŞI YORUMLANMIŞ MEVCUT DURUMU TESBİT EDILIR.

MEVCUT DURUMUN TESBİTİNDEN SONRA YAPININ GÜÇLENDİRİLİP GÜÇLENDİRİLMEMESİNE KARAR VERİLIR EĞER

GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYORSA GÜÇLENDİRME YÖNTEMİ TESBİT EDILIR.

YÖNTEMİ  BÜTÜN BU HESAPLARDAN SONRA:

MEVCUT YAPININ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR.

1:MEVCUT BİNANIN BİRİNCİ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TİTREŞİM PERYOTLARI SIRASI İLE TESBIT EDILIR.

2: YAPIDA TDY 98 E GÖRE YATAYDA VE DÜŞEYDE OLUŞAN DÜZENSIZLIKLER TESBIT EDILIR. BURULMA

YE GÖRE YANİ GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ YÖNETMENLİK DEĞERİNİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILIR.

YİNE AFET YÖNETMENLİĞİMİZE GÖRE B2 YUMUŞAK KAT , B1 RIJIT KAT DÜZENSİZLİKLERINE BAKILIR.

DÜZENSİZLİĞİ GIBI

5:YAPININ AĞIRLIĞI HESAPLANIR.

6:YAPIYA X YÖNÜNDE VE Y YÖNÜNDE İSE KAÇ TON LUK BİR YATAY YÜK ETKİYECEĞİ HESAPLANIR.

7:YAPININ DEPREM ESNASINDA EN ÜST NOKTASINDA KAÇ

9-TDY 2007 E GÖRE YAPILAN SPEKTRUM ANALİZLERİNDE 1.MODUN X BURULMA MODUNDA OLUP OLMADIĞINA BAKILIR.

11-TEMELDE İSE TEMEL BASINCI ZEMİN EMNİYET GERİLM ESİNDEN FAZLA ÇIKMIŞ ÇIKMADIĞINA BAKILIR.

MEVCUT DURUMU İLE BİNANIN 1998 DEPREM YÖNETMENLİĞİNİN 1. DERECE BÖLGE İÇİN ARADIĞI TDY 2007DE

BELİRTİLEN KOŞULLARIN HEPİSİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI ANLAŞILMIŞ OLUR.

YİNE MEVCUT YAPININ 2007 DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILIR VE

YAPININ

CM DEPLASMAN YAPACAĞI HESAPLANIR.

A-ETKİ-KAPASİTE ORANLARINA GÖRE VE,

B-GÖRELİ KAT ÖTELENMELERİNE GÖREDE

SEVİYESİNDE OLUP OLMADIĞI SONUCUNA ULAŞILIR.

BÜTÜN BU HESAPLAR , PROJENİN YETERLİ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAYA YÖNELİK OLMAYIP SADECE OLASI DEPREMDE YAPININ

DAVRANIŞININ BİLİNMESİ AMACINA YÖNELİKTİR.AYRICA BU HESAP 1998 DEPREM YÖNETMENLİĞİ ŞARTLARINI

TEMEL ALMAKTADIR.BUNA KARŞILIK MEVCUT PROJE BU YÖNETMENLİKTEN ÖNCE YAPILMIŞTIR.

9

İSTANBUL MERKEZ OFİSİMİZ

10 11 12

Bizim Farkımız Ne?
BİZİM FARKIMIZ

1-BINANIZA TEKNIK ELEMANLARIMIZ GELIP INCELERLER

2-2007 DEPREM YÖNETMELIĞININ EMRETTIĞI SAYIDA HER KATTA 2 TANE OLMAK ÜZERE KAROT YANI BETON NUMUNUSI ALINIR.

3-YINE YETERELI SAYIDA KOLON VE KIRIŞIN RÖNTGENI ÇEKILEREK IÇERISINDEKI DEMIRLER TESBIT EDILIR.

4-VARSA ESKI PROJELERI ALINIR YOKSA YERINDE BINANIN ÖLÇÜLERI KOLON KIRIŞ YERLERI VS TESBIT EDILIR.

5-ZEMINLE ILIGILI VERILER BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESINCE TÜM İSTANBUL IÇIN YAPTIRILMIŞ OLAN MIKRO BÖLGELENDIRME

ÇALIŞMALARINDAN ALINIR.

6-TEMEL DURUMU YERINDE MUAYENE ÇUKURU KAZILARAK TESBIT EDILIR.

7-TÜM BU VERILER IŞIĞINDA GELIŞMIŞ BILGISAYAR PROGRAMLARI ILE YAPI 3 BOYUTLU OLARAK 2007 TÜRK DEPREM YÖNETMELIĞINE

8-AYRICA BILGI AMAÇLI OLARAL UBC (AMERIKAM DEPREM YÖNETMELIĞI) EUROCODE (AVRUPA BIRLIĞI DEPREM YÖNETMENLIĞINE )

GÖRE ANALIZ EDILIR.

9-BÜTÜN BU ANALIZLER DE TÜRKIYEDE HALEN KULLANILMAKTA OLAN STA-4 CAD V13 – IDE.CAD V6.52 VE PROBINA V15 PROGRAMLARI

KULLANILMAKTADIR. YIĞMA BINALAR IÇINSE STATICAD VE FEDRA YAZILIMLARI KULLANILIR.

10-AYRICA ULUSLAR ARASI EN ÇOK KULLANILAN PROGRAMLARDAN OLAN SAP2000 – ETABS VE STAAD-PRO PROGRAMLARIDA

KULANILMAKTADIR.

11- ÜLKEMIZDEKI DEPREMLERDE EN ÇOK GÖÇEN YAPILARIN 4-6 KATLI YAPILAR OLDUĞU VE BUNUN NEDENININDE YAPIDA REZONANS

ETKISI OLDUĞU BILIMSEL OLARAK BILINMEKTEDIR. İŞTE BU ETKIYI GÖZ ÖNÜNE ALABILMEK IÇIN YAPIDA VE ZEMINDE ELOKTRONIK SISMIK

ÖLÇERLERLE YAPI VE BINA PERYOTLARI ÖLÇÜLEREK BINANIN REZONANS TA KALIP KALMAYACAĞI KALIYORSA GÜÇLENDIRME PROJE

AYRICA 18 YILDIR GÜÇLENDIRME IŞI YAPTIĞIMIZ IÇIN UYGULAMADA OLUŞACAK TÜM PROBLEMLER BILINMEKTE VE BUNA UYGUN

12-GÜÇLENDIRME PROJELERINDE HESAP YÖNTEMLERI A-KUVVET ESASLI ÇÖZÜMLER B-ŞEKILDEĞIŞTIRME ESASLI ÇÖZÜMLERDIR.

GÜÇLENDIRME PROJELERINDE ŞEKILDEĞIŞTIRME ESASLI HESAP YÖNTEMLERI TERCIH EDILMELIDIR. BİZ GENELDE BU YÖNTEMİ

KULLANIYORUZ. ÇÜNKİ:

A-NONLİNEER-DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMİNDE BETON VE

DONATININ BİRİM UZAMALARI DOĞRUDAN SINIRLANDIRILDIĞI İÇİN AYRICA GÖRELİ KAT

ÖTELEMELERİNİN KONTRÖLÜNE HTİYAÇ DUYULMAZ.

AŞAMASINDA DIKKATE ALINMASI SADECE FIRMAMIZCA YAPILAN PROJELERDE GÖZ ÖNÜNE ALINMAKTADIR.

13

GN MD MÜZ UĞUR OFLAZ BİLGİ ALIYOR

 

GENEL MÜDÜRÜMÜZ  İNŞ MÜH / DEPREM MÜH UĞUR OFLAZ BİLGİ ALIYOR

 

-Bu metotta plastikleşmeden dolayI ortaya çıkan yapı elemanları arası yük dağılımı statik analiz sırasında göze alınabildiği için, hasar seviyeleri lineer kapasite metoduna göre daha olumlu çıkar.

c- Özellikle nonlineer çözümlerde yapının tüm davranışı dikkate alınması gerekir. Özellikle perdeli yapılarda, temel etkileşimi dikkate alınması çok önemlidir.

d-nonlineer analizle çözüldüğü için depremdeki gerçek dağılımla yeni elemanlar boyutlandırılmış olacaktır. Örneğin kolonun mantolanmasında, mevcut kolon

kapasitesini aştığı durumda, manto daha fazla taşıyıcı olarak, toplam yük paylaşımı optimize olacaktır. Aynı şekilde perde ve kolonlarda kapasiteleri oranında paylaşım olacağı için daha ekonomik çözüm yapılabilecektir.

13- GÜÇLENDIRME PROJELERINDE MEVCUT DURUM ANALIZINDE MUTLAKA ARA BÖLME TUĞLA DUVARLARIN ETKISI GÖZ NÜNE

Lineer analizlerde sadece betonun elastisite modülü ve kesit özelliklerini dikkate alarak statik analiz yapılabilmektedir.

–ELASTISE MODÜLÜ EKSENEL VE KAYMA RIJITLILERINDE ETKILIDIR.

Halbuki bilinen başka bir gerçekte betonun elastise mödülünün zamana bağlı olarak %300 oranına varan değerlerde değişikliğe uğramasıdır. şu halde TS 500 de

verilen beton basınç dayanımına bağlı olarak hesaplanan elastise modülünün mevcut 10- 20 hatta 30 yıllık binalara uygulanması doğru değildir.

İşte bu gerçekten hareketle tarafımızdan yapılan güçlendirme projelerinde elastise mödülü eloktronik aletlerle yerinde ölçülmekte ve gerçek değeri alınmaktadır

ALINMALIDIR. BİZ MUTLAKA ALIYORUZ

GÜÇLENDIRME PROJESI HAZIRLANIRKEN YAPININ YATAY YÜKLER AÇISINDAN STATIK OLARAK YOK OLDUĞU VARSILARAK YENI BIR

SISTEM OLUŞTURULUR .BU YENI GÜÇLENDIRILEN SISTEMINDE DEPREM YÜKLERININ MINUMUM%70 INI KARŞILANIR PROJE MÜELLIFINE

BAĞLI OLARAK BU %100 DE ÇIKARILABILIR.

14

MEVCUT DURUMUN TESBİTİNDEN SONRA YAPININ GÜÇLENDİRİLİP GÜÇLENDİRİLMEMESİNE KARAR VERİLIR EĞER GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYORSA GÜÇLENDİRME YÖNTEMİ TESBİT EDILIR.

YÖNTEMİ BÜTÜN BU HESAPLARDAN SONRA:

MEVCUT YAPININ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR.

1:MEVCUT BİNANIN BİRİNCİ İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TİTREŞİM PERYOTLARI SIRASI İLE TESBIT EDILIR.

2: YAPIDA TDY 98 E GÖRE YATAYDA VE DÜŞEYDE OLUŞAN DÜZENSIZLIKLER TESBIT EDILIR. BURULMA

YE GÖRE YANİ GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ YÖNETMENLİK DEĞERİNİ AŞIP AŞMADIĞINA BAKILIR.

YİNE AFET YÖNETMENLİĞİMİZE GÖRE B2 YUMUŞAK KAT , B1 RIJIT KAT DÜZENSİZLİKLERINE BAKILIR. DÜZENSİZLİĞİ GIBI

5:YAPININ AĞIRLIĞI HESAPLANIR.

6:YAPIYA X YÖNÜNDE VE Y YÖNÜNDE İSE KAÇ TON LUK BİR YATAY YÜK ETKİYECEĞİ HESAPLANIR.

7:YAPININ DEPREM ESNASINDA EN ÜST NOKTASINDA KAÇ   TDY 2007 E GÖRE YAPILAN SPEKTRUM ANALİZLERİNDE 1.MODUN X BURULMA MODUNDA OLUP OLMADIĞINA BAKILIR.

11-TEMELDE İSE TEMEL BASINCI ZEMİN EMNİYET GERİLM ESİNDEN FAZLA ÇIKMIŞ ÇIKMADIĞINA BAKILIR.

MEVCUT DURUMU İLE BİNANIN 1998 DEPREM YÖNETMENLİĞİNİN 1. DERECE BÖLGE İÇİN ARADIĞI TDY 2007DE

BELİRTİLEN KOŞULLARIN HEPİSİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI ANLAŞILMIŞ OLUR.

YİNE MEVCUT YAPININ 2007 DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILIR VE

YAPININ

CM DEPLASMAN YAPACAĞI HESAPLANIR.

A-ETKİ-KAPASİTE ORANLARINA GÖRE VE,

B-GÖRELİ KAT ÖTELENMELERİNE GÖREDE

SEVİYESİNDE OLUP OLMADIĞI SONUCUNA ULAŞILIR.

BÜTÜN BU HESAPLAR

, PROJENİN YETERLİ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAYA YÖNELİK OLMAYIP SADECE OLASI DEPREMDE YAPININ

DAVRANIŞININ BİLİNMESİ AMACINA YÖNELİKTİR.AYRICA BU HESAP 1998 DEPREM YÖNETMENLİĞİ ŞARTLARINI

TEMEL ALMAKTADIR.BUNA KARŞILIK MEVCUT PROJE BU YÖNETMENLİKTEN ÖNCE YAPILMIŞTIR.

15

2 years, 8 months ago Güçlendirme Projeleri için yorumlar kapalı