yeni çıkan yasa ile tüm binalar güçlendirilebilecek.

kaçak bnalar,yapı kayıt belgeli binalar,imara aykırılığı olan tüm binalar hiç bir engel öne konulmaksızın güçlendirilebeilecek.
Tbmm kabul edilen yasa metninde

Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilecek.” denilmektedir.

inşaallah okuduğu metni anlamadan aciz bazı belediye bürokratları tarafından engelleme olmaz. Bu kadar açık bir yasa hükmüne rağmen saçma sapan engellemeler çıkarmazlar.