BIM (BUİLDİNG İNFORMATİON MODELLİNG) TEMELLİ PROGRAMLAR
(YAPI BİLGİ MODELLEME)

Yapı projelerinin tasarım ve inşa aşamaları ile birlikte kullanım sürelerini de kapsayan BIM
in en kısa anlatımı sanal ortamda tüm proje disiplinlerinin (mimari,statik,makanik,elektrik,havalandırma.v.s) gerçekmiş gbi birlikte değerlenmdirilmesidir.
İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede kullanımı zorunlu olan BIM’in Türkiye’de kullanım oranı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bir mimari projenin plan ve tasarım aşamasından, yapım ve sonlandırılma kısmına kadar tüm adımlarda aktif olarak kullanılabilen BIM, inşa ekiplerinin birbirleri ile iletişim halinde olmalarını ve farklı disiplinler arasında bilgi akışını sağlamaktadır.
Ek olarak BIM, bir mimari yazılım veya mimari program değil; bir bilgi yönetim sistemidir.
5D BIM olarakda adlandırılan bu sisitemde : 1.cisi binanın 3 boyutlu bilgisayar modeli olduğu için 3D (3 Boyut) olarak tanımlanır.
Zaman bilgisinin eklenmesi modele 4. boyutunu verir.
Maliyet bilgisi de eklendiğinde 5 boyutlu bir modeliniz olur.
Bu nedenle internette 5D BIM olarak da tanımlamalar da sık sık karşınıza çıkacaktır.
Faydaları:
1-3 boyutlu bilgisayar modeli, yapı mimari bilgisinin yanı sıra, yapısal (statik), mekanik ve elektrik bilgilerini de içerir, bu sayede inşaat sırasında sahada fark edilen birçok disiplin çakışması, 3 boyutlu modelde görülür ve çözülür. Saha imalatı sırasında karşılaşılan çakışmalar en aza indirilmiş olur.

2-Zaman bilgisinin model üzerindeki fiziksel elemanlara işlenmiş, binanın zaman ile fiziksel ilerlemesini takibini de daha anlaşılır kılar.
3-Hazırlanmış model üzerinden metrajların çıkarılması ve maliyetlendirilmesi. Metraj ve maliyet hatalarını en aza indirdiği gibi iş yükünü de azaltır.
4-proje yapım aşamasında disiplinlerin birinde yapılan değişiklik tüm çizimlerde metrajda detaylarda anında düzeltilir.

Bu yazımızda BIM’e bir giriş yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde, inşaat sektörünün gidişatını değiştirecek olan bu sistemin adını daha sık duyacağınıza eminim.

Genç mühendis arkadaşlarımın mutlaka bu konuda yetişmiş olmaları ilerisi için büyük bir avantaj olacaktır.

BIM temelli en geçerli program Autodesk revit olup bir çok programla IFC formatında bigli paylaşabilmekte ve tüm disiplinleri (mimari,statik ,elektrik,makanik ısı ) içermektedir.

Uğur oflaz
İnşaat mühendisi
16-8-2017/İstanbul