Güçlendirme de Düşük dayanımlı ( C5 ) betona epoksi ankraj yapılırmı

Güçlendirme de Düşük dayanımlı ( C5 ) betona epoksi ankraj yapılırmı

Güçlendirme karşıtı meslektaşlarımızın en cok itiraz ettikleri konuların başında düşük dayanımlı betona ankraj yapılamayacağı bundan dolayıda güçlendirmenin uygun olmadığı gelmektedir

Tüm analitik ve labaratuvar çalışmalarını hiçe sayıp ben bunların hepsinden daha iyi bilirim.         Ankraj tutmaz dolayısıyla güçlendirme olmaz demek  , ankraj neyi tutuyor güçlendirmenin mantığı nedir güçlendirme hesaplarında onlarca parametreye bakıldığını ve hesaplandığını bilememek ne kadar utanılacak bir durumdur. En azından deprem yönetmeliği adında tüm mühendisleri bağlayan bir yönetmelik olduğunu ve bunun 15. Bölümünün güçlendirme ile ilgili olduğunu ve burada beton sınıfının düşüklüğünün

Güçlendirmeye engel olacağı yönünde hiçbir    hüküm olmadığını ayrıca dünydaki hiçbir kodda (yönetmeliklerde )da   bulunmadığını bilirdi.

kamuda çalışan özelliklede belediyelerde astığı astık, kestiği kestik meslektaşlarımız bizim anayasamızın deprem yönetmeliği olduğunu

yönetmelikte olmayan kurallar ihdas etmenin suç olduğunu bilmeli kendine göre yorumlar yapıp güçlük çıkarmamaları gerekir.

Son zamanlarda birde ben sorumluluk alamam deme moda oldu her meslek sahibi yaptığı işten sorumluluk sahibi olur eğer sorumlu olmak istemiyorsa istifa diye onurlu bir yol olduğunu bilmelidirler. O sorumluluğu hakkıyla yüklenecek yepyeni pırıl pırıl binlerce inşaat mühendisinin olduğunu bilmelidir.

Son olarak herkes haddini bilmeli sınırlarını aşmamalıdır.

Şimdi konumuza gelirsek

‘’DÜŞÜK VE NORMAL DAYANIMLI BETONLARDA EPOKSİ ANKRAJLARIN ÇEKME DAVRANIŞI ‘’

Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Programı : Yapı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet Ali ÖZEN

KASIM 2010

 

Bu tez çalışmasaını arkadaşların mutlaka okumalarını tavsiye ederim aşağıya linkini koyacağım.

Bende bu tezden konumuzla ilgili kısımlardan alıntı yapacağım tüm emeği geçenlere teşekkür ederim

 

Mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesi çalışmalarında yapıya yeni elemanlar eklenmesi işlemlerinde kimyasal ankrajlardan yaygın olarak faydalanılmaktadır. Kimyasal ankrajlar düşük maliyetli olup, yüksek yapışma dayanımı vermektedir ve uygulanması hızlı bir yöntemdir (Çalışkan, 2010).

Güçlendirme çalışmalarında mevcut beton ile ankrajın birlikte çalışabilmesinin sağlanabilmesi için uygulanan ankrajın farklı yükleme tipleri altındaki davranışının bilinmesi tasarımcı açısından oldukça önemlidir.

Tasarımı veya uygulaması yapılan ankrajın çekme, kesme, çekme ve kesme yüklemelerinden hangisine maruz kalacağı ve bu yükleme biçimi altında nasıl bir davranış sergileyeceği tasarımcı ve uygulamacı tarafından dikkate alınmalıdır.

Güçlendirme işlerinde ankrajların çeşitli uygulama alanları vardır. Eksenel yük bakımından ve/veya kesme kapasitesi bakımından yetersiz kolonlara boyuna donatı ve/veya enine donatı ilave ederek kolonun mantolanması durumunda eski kolon ile manto ara yüzeyinde oluşan kayma gerilmeleri kimyasal ankrajlarla karşılanabilir. Bir başka uygulama şeklide mevcut temellere ekilen ankraj elemanları ile yeni ilave edilecek perdenin boyuna donatıları kenetlenerek; perdede eğilme kapasitesi ankraj çekme kuvvetleri ile sağlanır.

 

Tez kapsamında ülkemizde en sık uygulanan kimyasal ankraj türü olan epoksi ankrajlar incelenmiştir. Özellikle mevcut yapı stoğunu yansıtması bakımından deneylerde 5, 10, 16, 20, 25 MPa basınç dayanımına sahip beton bloklar kullanılmıştır. Bloklara S420a ve S420b çelik çubuklar epoksi yapıştırıcı ile ekilmiştir. Deneyler kapsamında 9 adet beton bloğa 337 adet ankraj ekimi yapılmış ve çekme testine tabi tutulmuştur.

Yük aktarma özelliği iyi olan yüksek yapışma dayanımına sahip malzemelerde beton dayanımı arttıkça ankraj performansı artar.

Fakat bazı tür kimyasal yapıştırıcılarda ankraj performansı beton dayanımından etkilenmez

Ankraj elemanları etkisi altında oldukları kuvvetin oluşturduğu gerilmeleri aderans ile betona aktarırlar. Bu aktarımın tam aderansla gerçekleşmesi için bağlantıyı oluşturan ara elemanın tam kenetlenmeyi sağlaması gerekmektedir.

 

Beton basınç dayanımındaki artışın yapışma dayanımları üzerindeki etkisi düşük bir oranda artış sağlamıştır

 

Yılmaz vd. (2010), yapıkları çalışmada kimyasal ankrajlarla ilgili olarak literatürde yer alan çalışmalar derlenerek ankraj dayanımını etkileyen faktörler irdelenmiştir.

Bağlayıcı cinsi,

ankraj deliğinin temizliği

ankraj deliğinin ıslaklığı,

yüksek sıcaklık

ankraj kenar uzaklığı ve ankrajlar arası uzaklık,

ekme boyunun etkisi,

beton dayanımının etkisi,

ankraj çapının etkisi,

kısa kür süresi etkisi

ve ankrajların bağlılık durumlarına göre ankraj performanslarını değerlendirmiştir.

Sonuç olarak ankraj dayanımını etkileyen faktörlerden bağlayıcı cinsi ve ankraj deliğinin temizlik durumunun diğerlerine göre daha baskın olduğu görülmüştür.

Ekme boyunun ve beton sınıfının belli bir değere kadar etkili olduğu daha sonrasında ise dayanıma etkisinin sınırlı kaldığı gözlenmiştir

 

.  Çalışkan (2010) tarafından yapılan tez çalışmasında 5, 10, 16, 20, 25 MPa basınç dayanımına sahip betonarme bloklara 12, 16, 20 mm çaplı donatılar, donatı çapının 10, 15 ve 20 katı derinliklerde ekilmiştir. Ankrajlar deplasman kontrollü piston ile tersinir tekrarlı kesme yüklerine maruz tabi tutulmuştur. Aynı çalışmanın bir diğer aşamasında mevcut çerçeve sistemleri dış perde duvar uygulaması ile güçlendirmede kimyasal ankrajlardan yararlanılmıştır. Bu amaçla 48 adet ankraj numunesi üretilmiş ve tersinir tekrarlı yükler altında denenmiştir. Elde edilen deney sonuçları ile ACI 318 Ek-D ve TS500 sürtünme kesmesi ile elde edilen kesme kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Ankraj çapı olarak 6, 8, 10 mm seçilmiştir. Mevcut sistem için 5, 10 ve 20 MPa ilave edilen perde için 30 MPa basınç dayanımlı beton seçilmiştir. Rijit döşemeye bağlı üzerine eksenel yük verilen sistem 2 farklı kat hizasında hidrolik pistonlar yardımı ile üçgen yayılı yatay yüke maruz bırakılmıştır.

Deneyler sonucunda da beton basınç dayanımının ankraj kesme kapasitesi üzerinde anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır.

10 ve daha derin ankrajlarda, gömülme derinliğinin kesme kapasitesine anlamlı bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Çap artığı ile birlikte ankraj kesme kuvvetinin doğrusal bir şekilde arttığı gözlenmiştir. Ancak, donatı alanının artışı donatı çapının karesi ile orantılıdır. Bu sebeple, ankrajların taşıyabildikleri nihai kesme gerilmeleri ankraj çapındaki artışa bağlı olarak azalmıştır. Çalışmanın mevcut çerçeveye güçlendirme perdesi ilavesi aşamasında kolon ve kirişlere çeşitli oranlarda ankraj donatısı ilavesi yapılmış ve güçlendirilmiş sistemin kapasiteleri ile kıyaslanmıştır. Üst kat kiriş ankrajının miktarının artırılmasının  olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.             Uğur oflaz  inş/Deprem mühendisi

Kaynakça.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet Ali ÖZEN KASIM 2010

DÜŞÜK VE NORMAL DAYANIMLI BETONLARDA EPOKSİ ANKRAJLARIN ÇEKME DAVRANIŞI