Kentsel dönüşüm yasası uygulama yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle bir büyük problem daha aşıldı.
kentsel dönüşüm kapsamında yapı ruhsatı alınıp inşaatına başlanan bir binanın kentsel dönüşüm kredisi alabilmesi için kat irtifakı kurması gerekiyordu.kat irtifakı için tapuya gidildiğinde tapu üzerinde ipotek-haciz v.s olan kat maliklaerinin borcunu kapatmadan kat irtifakı kurulamıyacağını söylüyor ve kat irtifakı kurulmadığı içinde banka kredi kullandırmıyordu.
şimdi uygulama yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle artık haciz-ipotek v.s olmasına rağmen kat irtifakı kurulabilmesi imkanı getirildi.
27-10-2016 tarih 29870 sayı 10.madde

uğur oflaz
inş-deprem mühendisi