KUŞATILMIŞ YıĞMA BİNA (CONFİNED MASONRY BUİLDİNGS)

 

1

 

YENİ TASLAK 2016 DEPREM  YÖNETMELİĞİNDE (Kİ 2017 DEYÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENMEKTEDİR.) YIĞMA BİNALAR 11. BÖLÜMDE İŞLENMEKTEDİR.     11.1.2 YE GÖRE

Yığma bina türleri aşağıda verilmiştir:

  • Donatısız yığma bina, taşıyıcı duvarların donatı kullanılmadan sadece kargir birim ve harç kullanılarak oluşturulan bina cinsin

2

 

 

  • Donatılı yığma bina, kargir birim ve harç kullanılarak oluşturulan taşıyıcı duvarlarda bu Bölüm’de verilen kurallara uygun olacak şekilde donatı yerleştirilmesi ile elde edilen binaları,

3

  • Kuşatılmış yığma bina, birbirlerine ve döşemeye betonarme olarak bağlı, taşıyıcı duvarların örülmesinden sonra ve bunları kalıp olarak kullanarak hazırlanan yatay ve düşey hatılların, yine bu Bölüm’de verilen kurallara uygun olacak şekilde teşkil edilmesi ile oluşturulan binaları,
  • 4

 

  • Donatılı panel sistemli bina ise, önüretimli donatılı gazbeton paneller arası yivlerde bulunan donatıların temele ve kat seviyelerindeki betonarme hatıllara bağlandığı ve düşey gazbeton panellerin yan yana getirilerek taşıyıcı duvarları teşkil ettiği, yine donatılı gazbeton panellerin betonarme hatıllara bağlanarak döşemeleri meydana getirdiği binaları, kapsa DENİLMEKTEDİR.
  • 5

Bu 4 sınıf içinde ülkemiz yapı stoğu içinde ve yeni yapılanlarda en çok donatısız yığma bina ve kuşatılmış yığma bina  türleri kullanılmaktadır.

 

Kuşatılmış yığma bina yukarıda da tarif edildiği üzere önce duvarların örülerek köşe birleşimlerine düşey hatıl donatıları konulduktan sonra 2 tarafı kalıpla kapıtılıp duvar üzerlerine de yine yatay hatıl donatısı konularak döşeme kalıbının yapılıp beton atılması ile yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

6

 

Kuşatılmış yığma yapılarda  yapının deprem dayanımını etkiliyen en önemli faktörler:

1-duvar yoğunluğu yani duvar miktarının çokluğu,  (d=duvar yoğunluk indeksi ile belirlenmektedir)

X YÖNÜ DUVAR KESİT ALANI:   5220MM +5220+1100 =  11540 MM =11.54 m x 0.23 = 2.65 m2

KAT ALANI : (5220 X 6220) – 2 (2690 X 1560) =  32.46 M2 -9.23 M23 = 23.23M2

d (duvar yoğunluk indexsi) = bir yöndeki kesit alanı / kat alanı = 2.65 / 23.23 0 = 0.11

yani yüzde 1.1 dir.

Bu oran 1,derece deprem bölgelerinde minumum yüzde 2 olmalıdır.

Diğer deprem bölgelerinde yüzde 1-2 aralığında olmalıdır.

7

2-yapının bulunduğu deprem bölgesi

3-binanın yükseklik ve ağırlığı

4-kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı  dır.

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bu sisitemde çok basit bir iki uygulamaya dikkat etmemiz halinde

Normal donatışız yığma binaya göre 3 kat,donatılı yığma binaya göre ise 2 kat daha fazla dayanım elde edilmektedir.

8

Dikkat edilmesi gereken 3 husus:

1-tuğlanın dayanımı yüksek kaliteli tuğla olamasına dikkat etmek

9

2-düşey hatıl donatılarında etriye sıklaştırma bölgelerinde sıklaştırma yapılmasını mutlaka sağlamak

10

3-yine düşey hatıl donatılarında etriyelrin mutlaka 135 derece kancalı yapılmasını sağlamak

4

4-dusey katıl tuğla duvar birleşimlerinde tuğla Duvarın dişli örülmesini temin etmektir.

SARGILI YIĞMA BİNALAR (CONFİNED MASONRY BUİLDİNGS) 2016 DEPREM YÖNETMELİĞİ 11.BÖLÜM

12

Revit structure de modellenmiş kuşatılmış yığma bina

13

Revit structure de modellenmiş kuşatılmış yığma bina

Yukarıda modellenen yığma bina 3MURİ programı ile donatışız yığma yapı ve kuşatılmış yığma yapı olarak modellenip nonlineer analiz le analiz edilmiştir.

14

3 muri ile modellenmiş donatışız yığma bina

15

3 muri ile modellenmiş kuşatılmış yığma bina

 

Karşılaştırmalı sonuçlar aşağıdadır.

16

SARGILI YIĞMA BİNA  (CONFİNED MASONRY)    Deplasman 25 cm dir.

17

YIĞMA BİNA (MASONRY)    Deplasman 8 cm dir

18

 

SARGILI YIĞMA BİNA  (CONFİNED MASONRY)

8 nolu duvarda göçen duvar oaranı %43.53 dir

6 nolu duvarda göçen duvar oaran

4 nolu duvarda göçen duvar oaranı %31.08 dir

9 nolu duvarda göçen duvar oaranı %29.84 dir

19

 

 

YIĞMA BİNA (MASONRY)

3 nolu duvarda göçen duvar oaranı %100 dir

20

 

Sargılı yığma bina hasar durumu: kırmızı olanlar hasar gören duvarlar

21

 

Donatışız yığma bina:  hasar durumu:  kırmızı olanlar hasar gören duvarlar