Tasarım Gözetimi ve Kontrolü

1-1-2019 da yürürlüğe girecek olan yeni 2018 BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ nin:
1.3 maddesi ÖZEL KONULARDA TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ
1.3.1. Tanım
13.1.1 Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden “TASARIM GÖZETİMİ VE KONTRÖLÜ” hizmeti alınmak zorundadır.
ŞARTI GETİRİLMİŞTİR.
Firmamız bu hizmeti yerine getirecek mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olup,ilgili kurumdan yetki alma aşamasındadır.