YENİ 2016 DEPREM YÖNETMELİĞİ GÜÇLENDİRME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER:

12

 

YENİ 2016 DEPREM YÖNETMELİĞİ GÜÇLENDİRME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ  DEĞİŞİKLİKLER:

 

1-GÜÇLENDİRME HESAPLARINDA Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında, örneklerden elde edilen (ortalama eksi standart sapma) değeri ile (0.85 çarpı ortalama) değeri arasından büyük olanı mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır.15.2.5.3

2- Bir grup beton örneğine ait deney sonuçları arasında en küçük değer ile geriye kalan sonuçların ortalaması arasındaki farkın değerlendirilmesi ile en küçük değerin istatistiki olarak sapan bir sonuç olup olmadığı kontrol edilecektir.

Bu amaçla:

, gruptaki numune sonuçlarının değerlendirilmesinde, en düşük tek değer, geriye kalan diğer sonuçların ortalamasının %80’ninden daha düşük ise bu numune değerlendirmeye alınmaz.

3-15.2.11. Yığma Bina GÜüçlendirme hesaplarında  kapsamlı Bilgi üzeyi

Bu inceleme sonucunda her katta rijit diyafram özelliğinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir. Eğer bu özellik sağlanamıyorsa binanın deprem güvenliği bakımından yetersiz olduğuna karar verilecektir

4-15.5.3. güçlendirmede Doğrusal Hesap Yöntemlerinin Uygulama Sınırları

 

15.5.3.1 – Doğrusal elastik hesap yöntemleri, aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda uygulanamaz.

(a) Bina yükseklik sınıfının 5’den küçük olması (BYS < 5).

(b) Binada 3.7.2.4’de belirtilen B3 düzensizliğinin  bulunması.

uğur oflaz

inşaat / deprem mühendisi

proje kontrol müşaviri