YAPI GÜÇLENDİRME MERKEZİ

Betonarme Bina Güçlendirme ve Projelendirme

Riskli Yapı Tespiti ve Performans Analizi

FRP Karbon Fiber ile Güçlendirme

FRP Karbon Fiberle Onarım ve Güçlendirme

FRP Nedir?

İngilizce Fiber Reinforced Polymers – FRPs kelimelerinin kısaltılması ile dilimize Türkçe lifli polimer olarak geçen ve son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında giderek kullanılan yapısal güçlendirme malzemesidir. FRP kompozit güçlendirme sistemi betonarme, beton, tuğla, taş, ahşap, çelik bütün yapı elemanlarına dıştan rahatlıkla uygulanan yapısal güçlendirme malzemesidir.

Teknik Özellikleri Nelerdir?

FRP SİSTEMLERİ karbon, aramid, kevlar, cam ve bazalt gibi yüksek fiziksel özellikleri olan malzemelerden üretilen kompozit sistemlerdir. Çeşitli epoksilerle kompozit hale getirilirler. Betonarme de kompozit bir sistemdir; farklı fiziksel özelliği olan beton ve demir donatısının muhteşem iş birliğidir. Kompozit FRP malzemeleri çok hafif ve fakat çok iyi fiziksel özelliklere, çok yüksek mekanik dayanımlara ve anti korozif özelliklere sahiptirler. FRP kompozit malzemeler tek ve çift yönlü şeritler (plaka) ve kumaşlar (fabrik), ankrajlar ve çubuklar olarak üretilebilmektedir. Epoksi, fiber matrisinden oluşan CFRP plakalar (Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Polymerler) çelik plakaları her türlü fiziki değerlerde geride bırakmaktadır. Düşük sünme ve uzama gösterir ve çeliğe kıyasla hafif ve fakat çekme dayanımı 5-10 kat daha fazladır. FRP kompozit malzemelerinin, nervürlü inşaat çeliğine ait tipik gerilme ve deformasyon grafiği üzerindeki gerilme ve deformasyon ilişkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Cam esaslı FRP malzemeler çeliğe yakın değerler verirken karbon esaslı FRP malzemeler çeliğin çok üzerinde değerler vermektedir.

FRP KULLANIMININ AVANTAJLARI ve YARARLARI

● Tasarımı kolay ve etkindir. Amerikan ve Avrupa tasarım normlarında standart hesap yöntemleri mevcuttur

● Farklı fiziksel değerler için farklı kompozit malzeme kullanma imkanı vardır

● Paslanmaz ve manyetik alan oluşturmaz

● Yapılarda mevcut kullanımı engellemeden veya durdurmadan uygulama olanağı vardır

● Uygulama ve kullanım kolaylığı vardır

● Maliyeti yüksek makine ve ekipman gerektirmez.

● İstenilen her çeşit yapı elemanı ve malzemesini güçlendirebilir

● Bakım gerektirmez

● Kalite kontrol ve güvence sistemleri mevcuttur

● Eksenel yük taşıma kapasitesini, eğilme ve kesme dayanımlarını, durabiliteyi ve sünekliliği arttırır

● Dinamik yükten gelen malzeme yorulması direncini güçlendirir

● Mevcut sehimleri tamamen ortadan kaldırır veya artmasını önler

● Ölü yükleri arttırmaz, elemanların geometrisini değiştirmez

● Esnek olup her türlü forma adapte edilebilir

● BETONARME GÜÇLENDİRMEYLE AYNI FİYAT ARALIĞINDADIR

● YAPIMDAN SONTA AYRICA İŞ KALMAZ

● SÜRESİ DAHA KISADIR

● BELEDİYE İLE PROBLEM OLUŞTURMAZ

©2024 YGM - Yapı Güçlendirme Merkezi
×