YAPI GÜÇLENDİRME MERKEZİ

Betonarme Bina Güçlendirme ve Projelendirme

Riskli Yapı Tespiti ve Performans Analizi

FRP Karbon Fiber ile Güçlendirme

Makale

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİR PROBLEM DAHA AŞILDI

Kentsel dönüşüm yasası uygulama yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle bir büyük problem daha aşıldı. kentsel dönüşüm kapsamında yapı ruhsatı alınıp inşaatına başlanan bir binanın kentsel dönüşüm kredisi alabilmesi için kat irtifakı kurması gerekiyordu. Kat irtifakı için tapuya gidildiğinde tapu üzerinde ipotek-haciz v.s olan kat maliklerinin borcunu kapatmadan kat irtifakı kurulamayacağını söylüyor ve kat irtifakı kurulmadığı içinde banka kredi kullandırmıyordu. şimdi uygulama yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle artık haciz-ipotek v.s olmasına rağmen kat irtifakı kurulabilmesi imkanı getirildi. 27-10-2016 tarih 29870 sayı 10.madde

YENİ 2016 DEPREM YÖNETMELİĞİ GÜÇLENDİRME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

1- GÜÇLENDİRME HESAPLARINDA Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında, örneklerden elde edilen (ortalama eksi standart sapma) değeri ile (0.85 çarpı ortalama) değeri arasından büyük olanı mevcut beton dayanımı olarak alınacaktır. 15.2.5.3

2- Bir grup beton örneğine ait deney sonuçları arasında en küçük değer ile geriye kalan sonuçların ortalaması arasındaki farkın değerlendirilmesi ile en küçük değerin istatistiki olarak sapan bir sonuç olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu amaçla: gruptaki numune sonuçlarının değerlendirilmesinde, en düşük tek değer, geriye kalan diğer sonuçların ortalamasının %80’ninden daha düşük ise bu numune değerlendirmeye alınmaz.

3- 15.2.11. Yığma Bina Güçlendirme hesaplarında kapsamlı Bilgi üzeyi

Bu inceleme sonucunda her katta rijit diyafram özelliğinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir. Eğer bu özellik sağlanamıyorsa binanın deprem güvenliği bakımından yetersiz olduğuna karar verilecektir.

4- 15.5.3. güçlendirmede Doğrusal Hesap Yöntemlerinin Uygulama Sınırları

15.5.3.1 – Doğrusal elastik hesap yöntemleri, aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda uygulanamaz:

(a) Bina yükseklik sınıfının 5’den küçük olması (BYS < 5)

(b) Binada 3.7.2.4’de belirtilen B3 düzensizliğinin bulunması.

©2022 YGM - Yapı Güçlendirme Merkezi
×