YAPI GÜÇLENDİRME MERKEZİ

Betonarme Bina Güçlendirme ve Projelendirme

Riskli Yapı Tespiti ve Performans Analizi

FRP Karbon Fiber ile Güçlendirme

Yapı Sağlığı İzleme

Yeni taslak 2016 deprem yönetmeliğinde yüksek yapılarda yapı sağlığı izleme sistemi kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

YAPI SAĞLIĞI İZLEME AMACI:

Yapının gerçek dinamik karekteristiklerinin yerinde tespiti.

● Tasarım ve analizdeki kabullerin kontrolü

● Yapı şartnamelerinin iyileştirilmesi

● Yeni tamir ve takviye yöntemlerinin geliştirilmesi

● Beklenen aşırı yüklemeler altındaki davranışın tahmini

● Aşırı yükleme sonrası oluşan hasarların saptanması

● Hasar dağılımlarının gerçek zamanlı olarak haritalandırılması

©2024 YGM - Yapı Güçlendirme Merkezi
×